Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Podstawowe informacje
Data utworzenia
2012-10-29
Opis

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. .  Zezwolenie wydaje Starosta (Dyrektor ZDP w Biłgoraju w imieniu Starosty) właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym

 Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

 Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

w kategorii I:  (wydaje ZDP w imieniu Starosty)
  100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Karę pieniężną za brak zezwolenia lub nie stosowanie się do warunków podanych w zezwoleniu, ustala się w wysokości:

1) 1 500 zł – za brak zezwolenia kategorii I.

 

W celu uzyskania w/w zezwolenia należy złożyć do tut. urzędu wniosek łącznie z dowodem wpłaty na konto do Banku Spółdzielczego w Biłgoraju Nr 84 9602 0007 0000 1238 2000 0007

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia: 2018-09-04 15:54:01