Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Podstawowe informacje
Data utworzenia
2012-10-29
Opis

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta (Dyrektor ZDP w Biłgoraju w imieniu Starosty). W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. II wydaje także naczelnik urzędu celnego.

Zezwolenie kat. II wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

– 15 m dla pojedynczego pojazdu,

– 23 m dla zespołu pojazdów;

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

w kategorii II:  (wydaje ZDP w imieniu Starosty)
  a) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca, 
  b) 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 
  c) 1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 
  d) 2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

Karę pieniężną za brak zezwolenia lub nie stosowanie się do warunków podanych w zezwoleniu, ustala się w wysokości:

5 000 zł – za brak zezwolenia kategorii II–V.

 

W celu uzyskania w/w zezwolenia należy złożyć do tut. urzędu wniosek łącznie z dowodem wpłaty na konto do Banku Spółdzielczego w Biłgoraju Nr 84 9602 0007 0000 1238 2000 0007

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia: 2018-09-05 08:24:25