sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: remont dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok.

Data ogłoszenia
2020-10-28
Termin składania ofert
2020-11-03 12:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Urszula Marekdodano do BIP dnia 28-10-2020 10:38:14