Powrót do: Dyrektor

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Dział Finansowy (FK)
Informacje dodatkowe

Do zadań Działu należy:

 

1) racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi w oparciu olimity na poszczególne asortymenty robót,

2) prowadzenie ewidencji księgowej poniesionych kosztów, wydatków i rachunków,

3) rozliczanie i odprowadzanie podatków i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń nieruchomości, maszyn, środków transportowych itp.,

4) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej pozostałych środków trwałych i materiałów w magazynach,

5) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

6) naliczanie funduszu socjalnego,

7) analiza przestrzegania dyscypliny finansowej i wykorzystania środków finansowych,

8) sporządzenie wymaganej sprawozdawczości finansowej,

9) prowadzenie kasy oraz wykonywanie czynności związanych z operacjami kasowymi i bankowymi,

10) wprowadzanie i aktualizacja dokumentów Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) z zadań prowadzonych w dziale FK.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny Księgowy
Okres obejmowania stanowiska:
2019-05-15  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:


pok. nr 6


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
st. specj. ds. księgowych
Godziny przyjęć i nr pokoju:


pok. nr 6


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018