Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Przetargi 1305
22.95%
Informacje o instytucji 855
15.04%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy Pzp 521
9.16%
Sprzedaż 318
5.59%
Struktura organizacyjna 217
3.82%
Wykazy i mapy poglądowe 172
3.02%
Zarządzenia 132
2.32%
Wolne stanowiska 103
1.81%
Wykonywanie robót lub umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 92
1.62%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 72
1.27%
Historia zmian 56
0.98%
Kontrole 56
0.98%
Budżet 47
0.83%
Sprawozdania 47
0.83%
Lokalizowanie urządzeń obcych w pasie drogowym 42
0.74%
Obsada 41
0.72%
Obsada 40
0.7%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego 37
0.65%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2948L od dr. Woj. 849 – Stanisławów i drogi Powiatowej nr 2949L Krasnobród – Długi Kąt 37
0.65%
Formularze 36
0.63%
Zjazdy z drogi powiatowej 34
0.6%
Kanały technologiczne 33
0.58%
Wykaz spraw 32
0.56%
Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród 31
0.55%
K-09 Wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu 31
0.55%
Wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu 31
0.55%
K-06 Zjazd z drogi powiatowej 31
0.55%
Regulaminy 30
0.53%
ZIMA 2020/2021 30
0.53%
Umieszczenie obiektów w pasie drogowym 30
0.53%
Informacje podstawowe 30
0.53%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin 30
0.53%
Obwieszczenia 30
0.53%
Mapa serwisu 29
0.51%
Przejazdy nienormatywne 29
0.51%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka 29
0.51%
Przystanki autobusowe 29
0.51%
Zbliżenie do krawędzi jezdni 29
0.51%
Redakcja biuletynu 28
0.49%
Strategia rozwoju 28
0.49%
Statystyka odwiedzin 28
0.49%
Raporty 28
0.49%
ZIMA 2019/2020 27
0.47%
Kategoria II - szerokość poj. do 3,2m, dł.poj.pojedynczego do 15m lub dł.zespołu poj.23m 27
0.47%
K-01 Szkoda komunikacyjna na drodze powiatowej 27
0.47%
ZIMA 2017/2018 27
0.47%
ZIMA 2016/2017 27
0.47%
K-02 Umieszczanie reklamy w pasie drogowym 27
0.47%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i nr 2953L Babice – Susiec 26
0.46%
Oświadczenie majątkowe 26
0.46%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26
0.46%
Wystąpienia Publiczne 26
0.46%
Przebudowa dróg powiatowych nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin, 2906L Gilów - Teodorówka i 2910L Frampol – Latyczyn 26
0.46%
remont dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok 26
0.46%
Kalendarium 25
0.44%
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 25
0.44%
Tryb załatwiania spraw 25
0.44%
Majątek 25
0.44%
Rejestry, archiwa 25
0.44%
Ankiety i inne 25
0.44%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2941L Biszcza – Tarnogród 25
0.44%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia - Budziarze 24
0.42%
Schemat Organizacyjny Urzędu 24
0.42%
Słownik skrótów 23
0.4%
Numer konta do wniesienia opłaty za zezwolenie 22
0.39%
K-07 Zezwolenie na korzystanie z przystanków autobusowych 21
0.37%
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 14
0.25%
Ogłoszenia 13
0.23%
Kategoria I - przekroczenie szerokości do 3,5m 13
0.23%
K-05 Awaria urządzeń obcych w pasie drogowym 10
0.18%
Obwieszczenia 9
0.16%
Udostępnienie informacji publicznej 8
0.14%
Oświadczenia majątkowe 8
0.14%
Kategorie zezwoleń w skrócie 8
0.14%
K-11 Lokalizowanie urządzeń obcych w pasie drogowym 8
0.14%
ZIMA 2018/2019 7
0.12%
Statut Urzędu 7
0.12%
Regulamin Organizacyjny Urzędu 7
0.12%
Zawiadomienia 7
0.12%
Kalendarium 6
0.11%
Protokoły 6
0.11%
Zima 2014/2015 6
0.11%
Wystąpienia Publiczne 6
0.11%
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 6
0.11%
Zimowe utrzymanie dróg i ulic 5
0.09%
Zawiadomienia 5
0.09%
Aktualności 3
0.05%
Budżet i przetargi 3
0.05%
K-03 Umieszczenie urządzeń lub obiektów w pasie drogowym 3
0.05%
Urząd 2
0.04%
Prawo lokalne 2
0.04%
Informacje o biuletynie 2
0.04%
Dyrektor 2
0.04%
Z-ca Dyrektora 2
0.04%
K-08 Zezwolenia na przejazdy nienormatywne 2
0.04%
Realizacja zadań z FDS 2
0.04%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy Pzp 2
0.04%
Prawo 2
0.04%
Dyrekcja 1
0.02%
K-04 Wykonanie robót w pasie drogowym 1
0.02%
Stan spraw 1
0.02%
Zimowe utrzymanie dróg 1
0.02%
Informacja o drogach i mostach 1
0.02%
Jak załatwić sprawę w urzędzie 1
0.02%
Statut i Regulamin 1
0.02%