Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Przetargi 1964
23.88%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy Pzp 920
11.19%
Informacje o instytucji 750
9.12%
Sprzedaż 548
6.66%
Wykazy i mapy poglądowe 311
3.78%
Struktura organizacyjna 309
3.76%
Wolne stanowiska 224
2.72%
Zarządzenia 213
2.59%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 139
1.69%
Wykonywanie robót lub umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 120
1.46%
Budżet 109
1.33%
Sprawozdania 81
0.99%
K-01 Szkoda komunikacyjna na drodze powiatowej 78
0.95%
Kontrole 74
0.9%
Lokalizowanie urządzeń obcych w pasie drogowym 61
0.74%
Przejazdy nienormatywne 59
0.72%
Obsada 58
0.71%
Zjazdy z drogi powiatowej 57
0.69%
K-07 Zezwolenie na korzystanie z przystanków autobusowych 51
0.62%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego 51
0.62%
Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród 46
0.56%
Formularze 44
0.54%
Kategoria II - szerokość poj. do 3,2m, dł.poj.pojedynczego do 15m lub dł.zespołu poj.23m 43
0.52%
Kanały technologiczne 42
0.51%
Zbliżenie do krawędzi jezdni 42
0.51%
Obsada 42
0.51%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin 41
0.5%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2948L od dr. Woj. 849 – Stanisławów i drogi Powiatowej nr 2949L Krasnobród – Długi Kąt 41
0.5%
Wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu 41
0.5%
Kategoria I - przekroczenie szerokości do 3,5m 40
0.49%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka 38
0.46%
Wykaz spraw 38
0.46%
ZIMA 2019/2020 38
0.46%
Majątek 38
0.46%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i nr 2953L Babice – Susiec 38
0.46%
Redakcja biuletynu 37
0.45%
Mapa serwisu 37
0.45%
Przystanki autobusowe 37
0.45%
Schemat Organizacyjny Urzędu 37
0.45%
ZIMA 2017/2018 37
0.45%
Historia zmian 37
0.45%
Tryb załatwiania spraw 37
0.45%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia - Budziarze 36
0.44%
Raporty 36
0.44%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36
0.44%
ZIMA 2016/2017 36
0.44%
K-09 Wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu 35
0.43%
Zimowe utrzymanie dróg i ulic 35
0.43%
Oświadczenie majątkowe 35
0.43%
K-06 Zjazd z drogi powiatowej 34
0.41%
Statystyka odwiedzin 34
0.41%
Przebudowa dróg powiatowych nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin, 2906L Gilów - Teodorówka i 2910L Frampol – Latyczyn 33
0.4%
Ankiety i inne 33
0.4%
Obwieszczenia 33
0.4%
Słownik skrótów 33
0.4%
Informacje podstawowe 33
0.4%
Rejestry, archiwa 33
0.4%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2941L Biszcza – Tarnogród 32
0.39%
remont dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok 32
0.39%
Wystąpienia Publiczne 32
0.39%
Regulaminy 31
0.38%
ZIMA 2020/2021 31
0.38%
Kalendarium 31
0.38%
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 31
0.38%
Numer konta do wniesienia opłaty za zezwolenie 30
0.36%
Umieszczenie obiektów w pasie drogowym 30
0.36%
Strategia rozwoju 30
0.36%
K-02 Umieszczanie reklamy w pasie drogowym 29
0.35%
K-11 Lokalizowanie urządzeń obcych w pasie drogowym 28
0.34%
Ogłoszenia 22
0.27%
Budżet i przetargi 21
0.26%
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 20
0.24%
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 18
0.22%
Kategorie zezwoleń w skrócie 13
0.16%
K-05 Awaria urządzeń obcych w pasie drogowym 10
0.12%
Udostępnienie informacji publicznej 10
0.12%
Urząd 9
0.11%
Protokoły 9
0.11%
Statut Urzędu 9
0.11%
Zawiadomienia 9
0.11%
Kalendarium 8
0.1%
Wystąpienia Publiczne 8
0.1%
Obwieszczenia 8
0.1%
Regulamin Organizacyjny Urzędu 8
0.1%
ZIMA 2018/2019 8
0.1%
Zima 2014/2015 7
0.09%
K-04 Wykonanie robót w pasie drogowym 6
0.07%
Oświadczenia majątkowe 6
0.07%
K-03 Umieszczenie urządzeń lub obiektów w pasie drogowym 6
0.07%
Zimowe utrzymanie dróg 6
0.07%
Dyrekcja 6
0.07%
Informacja o drogach i mostach 5
0.06%
Informacje o biuletynie 5
0.06%
Statut i Regulamin 5
0.06%
Aktualności 5
0.06%
Jak załatwić sprawę w urzędzie 5
0.06%
Z-ca Dyrektora 5
0.06%
Stan spraw 5
0.06%
Dyrektor 5
0.06%
Zawiadomienia 5
0.06%
K-08 Zezwolenia na przejazdy nienormatywne 5
0.06%
Prawo lokalne 4
0.05%
Prawo 4
0.05%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy Pzp 4
0.05%
Realizacja zadań z FDS 4
0.05%