Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

od do