Wykonywanie robót lub umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

od do