Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Biłgoraju

Jednostka ogłaszająca
Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju Gen. Sikorskiego 3 23-400 Biłgoraj
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania dokumentów
2017-07-10
Wymagane wykształcenie


1.Wykształcenie wyższe lub średnie. 2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń - specjalność drogowa. 3. Uprawnienia niezbędne do dokonywania przeglądów dróg, zgodnie z prawem budowlanym.

Wymagania związane ze stanowiskiem

- posiadanie prawa jazdy kat. B, - umiejętność obsługi komputera, - znajomość przepisów "Ustawy o drogach publicznych" i "Prawo budowlane"

Zakres obowiązków

Oferty pisemne zawierające CV i kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju, pok. nr. 1, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj w terminie do 10 lipca 2017 roku, z numerem kontaktowym telefonu.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ewa Grabias
Dodano do BIP dnia 05-09-2018 09:58:58