Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Dyrektor

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Okres obejmowania stanowiska:
2018-09-06  - 
Obowiązki:

Do zadań i kompetencji Dyrektora Zarządu należy:

1.Organizowanie pracy Zarządu.

2.Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań. 3.Utrzymanie optymalnego poziomu struktury zatrudnienia i kształtowania wskaźników płac.

4.Wytyczenie głównych zadań w zakresie bhp i p-poż. oraz nadzór nad ich realizacją.

5.Bezpośredni nadzór nad kwestiami dotyczącymi spraw obronnych w Zarządzie.

6.Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Zarządu z zakresu prawa pracy.

7.Upoważnianie pracowników Zarządu do działania i podejmowania decyzji w jego imieniu, a dotyczących administracji drogowej.

8.Współpraca z mediami w zakresie działalności Zarządu Dróg.


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018