Powrót do: Dyrektor

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko ds. pracowniczych (PS)
Informacje dodatkowe

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1) prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników,

2) utrzymanie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,

3) przygotowywanie umów o pracę i ewentualne ich rozwiązywanie,

4) prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników,

5) wydawanie opinii i świadectw pracy,

6) sporządzanie list płac wynikających z umów o pracę,

7) rozliczanie podatków dochodowych i innych zobowiązań zgodnie z deklaracjami pracowników,

8) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji pracy,

9) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,

10) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników,

11) prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników oraz rejestru rencistów i emerytów,

12) analiza funduszu płac i kształtowania się wskaźników zatrudnienia i płac,

13) kontrola dokumentów uprawniających do naliczania nagród jubileuszowych, wysługi lat i naliczanie tych wartości,

14) sporządzanie dokumentacji płacowej - karty wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych,

15) prowadzenie dokumentacji ZUS i naliczanie składek ZUS,

16) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
gł. specjalista ds. pracowniczych
Godziny przyjęć i nr pokoju:


pok. nr 4


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018